What We Do

ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านพลังงาน

จากประสบการณ์และความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เราทำการตรวจสอบอย่างแม่นยำเพื่อรวบรวมข้อมูลและ
แนะนำโซลูชั่นการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน

เราใช้ความพยายามของเรากับพลังงานธรรมชาติในเชิงบวก โดยแนะนำ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมสำหรับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และระบบประหยัดพลังงาน เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมอย่างฉับพลันทำให้ไฟฟ้าขัดข้องในทันที สายการผลิตจึง
ได้รับผลกระทบ บริษัทของเราเล็งเห็นและเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้างาน
จึงได้แนะนำระบบ UPS หรือ PCS ที่เหมาะสม

จากประสบการณ์และความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เราทำการตรวจสอบอย่างแม่นยำเพื่อรวบรวมข้อมูลและ แนะนำโซลูชั่นการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน

เราใช้ความพยายามของเรากับพลังงานธรรมชาติในเชิงบวก โดยแนะนำ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมสำหรับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์และระบบประหยัดพลังงาน เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมอย่างฉับพลันทำให้ไฟฟ้าขัดข้องในทันที สายการผลิตจึง ได้รับผลกระทบ บริษัทของเราเล็งเห็นและเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้างาน จึงได้แนะนำระบบ UPS หรือ PCS ที่เหมาะสม

step of coperate

4 Steps in providing

Survey
การสำรวจ

มีการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และระบบการทำงาน

Instruments
การตรวจสอบ

ติดตั้งเครื่องมือวัด บันทึกข้อมูล วิเคราะห์การดำเนินงานในปัจจุบัน และจัดทำรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน

Solutions
แนวทางแก้ไข / รายงาน

รายงานผลการสำรวจ วิเคราะห์พลังงานระบบเก่าและพลังงานระบบใหม่ หาแนวทางแก้ไข รวมถึงดำเนินการลดใช้พลังงานในสินค้าและบริการ

Agreement
ข้อตกลงสัญญาด้านพลังงาน

สัญญาพลังงาน มีการติดตั้งเครื่องวัดประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

Solar PV
1634630495_main.jpg
1634630496_main.jpg
1634630496_main_1.jpg
Co - generation
1634630532_main.jpg
1633355475_main_1.jpg
1634630532_main_1.jpg
Heat and Cooling Supply System
1633353340_main.jpg
1634630556_main.jpg
1634630556_main_1.jpg
Compressed Air Supply System
1633353426_main.jpg
1633353426_main_1.jpg
1640270235_main.jpg
IOT EMS
1634629958_main.jpg
1634629958_main_1.jpg
1633353503_main.jpg
What We Do

Engineering

จากประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมและเครือข่ายมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่การก่อสร้างโรงงานอันประกอบด้วย (งานก่อสร้าง งานโยธา งานไฟฟ้า และงานเครื่องกล) อุตสาหกรรมการผลิตทั้งด้าน(เคมี อาหาร โรงไฟฟ้า และห้องเย็น)
เรารับทำและจัดหาการออกแบบด้านวิศวกรรม , การจัดซื้อ และการก่อสร้าง โดยเป้าหมายของเราคือ “การมุ่งเน้นที่ลูกค้า”
BUILDING FACILITY
 • Civil & Construction

  •   Civil & Building Works
  •   Steel structure Works
 • Electrical Engineering

  •   Power Distribution System
  •   115v substation & High voltage System
  •   Lighting & Outlet System
  •   Fire Alarm System
  •   Lightning System
 • Mechanical Engineering

  •   HVAC System
  •   Plumbing System
  •   Fire Protection System
PLANT PROCESSING
 • Plant Engineering

  •   Chemical Plant
  •   Food Processing Plant
  •   Refrigeration Plant
  •   Pneumatic Conveyor Plant
  •   Power Plant
  •   Special R&D System
  •   Utility Plant (Air, Chiller, Boiler, Cooling Water)
What we do

Maintenance
IOT (Internet of Thing)

การบำรุงรักษาและการบริการ หลังการติดตั้งหรือส่งมอบงาน เรามีบริการบำรุง
รักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร สายการผลิต ระบบโครงสร้างอาคาร ระบบบำบัด
และระบบพลังงานทดแทน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการบริการ
เชิงป้องกันด้วยระบบออโตเมชั่นที่ทันสมัย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงการบำรุงรักษา
และป้องกันเพื่อลดบุคลากรของลูกค้ารวมถึงลดต้นทุน มีการดูแลระบบการบำรุง
รักษาการทำงาน ทั้งก่อนและหลังโครงการเพื่อความมั่นใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ระบบออโตเมชั่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถตรวจสอบการทำงาน
ของเครื่องจักรได้ตลอดเวลา

   

การบำรุงรักษาและการบริการ หลังการติดตั้งหรือส่งมอบงาน เรามีบริการบำรุง รักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร สายการผลิต ระบบโครงสร้างอาคาร ระบบบำบัด และระบบพลังงานทดแทน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการบริการ เชิงป้องกันด้วยระบบออโตเมชั่นที่ทันสมัย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงการบำรุงรักษา และป้องกันเพื่อลดบุคลากรของลูกค้ารวมถึงลดต้นทุน มีการดูแลระบบการบำรุง รักษาการทำงาน ทั้งก่อนและหลังโครงการเพื่อความมั่นใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ระบบออโตเมชั่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถตรวจสอบการทำงาน ของเครื่องจักรได้ตลอดเวลา

   

Creativity is our passion

สำหรับผู้ประกอบการไทยตอนนี้มีหลายองค์กรที่นำความคิดเรื่องนวัตกรรมสีเขียวและเทคโนโลยี มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เป้าหมายเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความแตกต่าง

บริษัท เอลโม เทค มุ่งมั่นในการค้นหาไอเดียใหม่ๆ ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กรอบ การพัฒนาอย่างยั่งยืน นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมสีเขียว และผู้ให้บริการโซลูชั่น

Oil-Free Magnetic Bearing

เครื่องทําความเย็นที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทําหน้าที่ผลิตความเย็น ปรับอุณหภูมิโดยใช้น้ำเป็นตัวหลักในการแลกเปลี่ยนความเย็น ไม่มีน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Lakos

Eqo Brush

Co - Genneration

ระบบที่ให้กําเนิดพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานกล และมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนควบคู่ไปด้วยใน ขณะเดียวกัน โดยอาศัยเชื้อเพลิงแหล่งเดียวกัน ประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วมนั้น สูงถึง 80% เมื่อเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวที่มีประสิทธิภาพเพียง 40%

Compressed System

ระบบอัดอากาศ เป็นระบบที่สร้างลมเป็นเครื่องมือในกระบวนการผลิต และนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่ใช้กันในอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมี "เครื่องอัดอากาศ" หรือ เรียกง่ายๆ "ปั๊มลม" เป็นตัวสร้างแรงลม แรงอัดอากาศขึ้นมา และ มีอุปกรณ์อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น Air Filter(กรองอากาศ) ,Air Dryer System (ระบบทำให้ลมแห้ง)

Omega air

Boilers

Boiler หรือ เครื่องกำเนิดไอน้ำ มีหน้าที่ในการสร้างไอน้ำ หม้อไอน้ำจะได้รับความร้อน จากนั้นจะส่งผ่านความร้อนต่อไปยังน้ำที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำจนกระทั่งน้ำกลายเป็นไอ ส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ในการสร้างไอน้ำ เพื่อใช้ส่งผ่านความร้อนไปยังเครื่องจักร ทำให้ต้นทุนค่าพลังงานถูกลงกว่าการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องจักร

Air - Bearing

"ในปัจจุบันบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวนมากยังใช้เครื่องเติมอากาศแบบเก่า ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง แต่ประสิทธิภาพกลับลดลง แล้วจะทำอย่างไรถึงจะลดต้นทุนการดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพได้"

solar system

สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นสำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเมื่อแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงาน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Co2) ทั้งยังเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป

Internet of things (IOT)

การเชื่อมโยงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล นอกเหนือจากนี้ยังมี Cloud Storage แหล่งเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลผ่านทางออนไลน์ทั้งยังสามารถกำหนดให้เป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะก็ได้ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Other

"สภาวะวิกฤตของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรมากเกินกำลังผลิต และการฟื้นคืนสภาพของระบบสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง การใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมต่อทรัพยากรและไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้น ในทางปฏิบัตินั้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมมักหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ระดับเทคโนโลยีที่เรียบง่ายและอ่อนโยน(ต่อสิ่งแวดล้อม)ที่สุด"

Showing 1 - 6 of 1 Results
Lakos

LAKOS Filtration Solutions

ILB-ILS Separators - LAKOS Filtration Solutions Sand Separators