What's Our Story

สารจากประธานบริษัท

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทอุปกรณ์รายใหญ่ของ
ญี่ปุ่นและได้มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ มากมายสำหรับบริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย จากประสบการณ์การทำงานภายใต้งบประมาณ
ผมรู้สึกไม่สบายใจจากการทำงานที่ไม่ได้มองในมุมของลูกค้า แต่ละบริษัทมีความกังวลเป็น
อย่างมากเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงานหรือค่าดำเนินการ รวมถึงค่าบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์ทั้งยังต้องการใช้มาตรการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ความคิดที่ว่าด้วยมาตรการรับมือภาวะโลกร้อนทำให้ผมมีความกังวลมากขึ้น
ผมจึงตัดสินใจลาออกจากงานเดิมและเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท เอลโม เทค จำกัด ในปี
พ.ศ. 2552 ด้วยตัวเอง

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยี
องค์ประกอบขั้นสูงที่หลากหลาย มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานแล้ว
ผลงานด้านวิศวกรรมของ เอลโม เทค ยังมาพร้อมความสามารถทางหลักการก่อสร้างแบบ
ครอบคลุมตั้งแต่การก่อสร้างโรงงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษาอย่างยั่งยืน

 

โตชิยูกิ คายานุมะ
ประธานบริษัท

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทอุปกรณ์รายใหญ่ของ ญี่ปุ่นและได้มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ มากมายสำหรับบริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย จากประสบการณ์การทำงานภายใต้งบประมาณ ผมรู้สึกไม่สบายใจจากการทำงานที่ไม่ได้มองในมุมของลูกค้า แต่ละบริษัทมีความกังวลเป็น อย่างมากเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงานหรือค่าดำเนินการ รวมถึงค่าบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง กับอุปกรณ์ทั้งยังต้องการใช้มาตรการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ความคิดที่ว่าด้วยมาตรการรับมือภาวะโลกร้อนทำให้ผมมีความกังวลมากขึ้น ผมจึงตัดสินใจลาออกจากงานเดิมและเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท เอลโม เทค จำกัด ในปี พ.ศ. 2552 ด้วยตัวเอง

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยี องค์ประกอบขั้นสูงที่หลากหลาย มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานแล้ว ผลงานด้านวิศวกรรมของ เอลโม เทค ยังมาพร้อมความสามารถทางหลักการก่อสร้างแบบ ครอบคลุมตั้งแต่การก่อสร้างโรงงาน ไปจนถึงการบำรุงรักษาอย่างยั่งยืน

 

โตชิยูกิ คายานุมะ ประธานบริษัท

Certificate

Save Money, Save Enviroment

ISO 9001:2015

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ISO 9001:2015 เพิ่มข้อกำหนดด้านการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทขององค์กร รวมถึงการทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ  ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

 

OUR CLIENTS SAY

Client's Voice

"ขอขอบคุณทีมงาน เอลโม เทค สำหรับโปรเจคที่ผ่านมา โดยงานที่ได้ทำร่วมกับเรา ทุกท่านให้การ ช่วยเหลือ สนับสนุน ทางเราดีมากค่ะ ร่วมถึงไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพงาน" ขอบคุณมากค่ะ
DAIICHI JITSUGYO (THAILAND) CO.,LTD.

Our History

How We Started Industry

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
บริษัท คังเคียว โซลูชั่น จํากัด
2552

2552 – 2553

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
จดทะเบียน ก่อตั้ง บริษัท เอลโม เทค จำกัด

2553

2553 – 2554
ดำเนินธุรกิจ วิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) ขยายงานด้าน  

 1. ระบบสารธารณูปโภคอาหาร
 2. ระบบกระบวนการผลิตในโรงงาน

 

 

2554
จดทะเบียน ก่อตั้ง บริษัท คังเคียว โซลูชั่น จำกัด
เพื่อการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และการลดใช้พลังงานพลังงาน
2555

2555 – 2557
ดำเนินการจัดการผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบ
ธุรกิจเกี่ยวกับ

 1.  เทอร์โบซิลเลอร์ประสิทธิภาพสูง
 2.  เครื่องฉีดพลาสติก
 3.  ดาวเทียมฮิมาวาริ
2556
ขยายงานด้านการก่อสร้างอุปกรณ์ทำความเย็น     
สำหรับคลังสินค้า และการกระจายอุณหภูมิต่ำขนาดใหญ่                         
2557

2557 – 2559

ร่วมมือกับบริษัทวิศวกรรมขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นดำเนินธุรกิจก่อสร้าง
ห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์

2557 – 2560
ขยายงานด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบ

 1. ไฟ LED
 2. เครื่องกำเนิดไอน้ำประสิทธิภาพสูง
 3. ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม
 4. ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 

2559

2559 – 2560

ขยายงานด้านการก่อสร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ และอุตสาหกรรมโรงงานอาหารร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์แผงรายใหญ่ของญี่ปุ่น

 

 

2560

บริการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)

การตรวจสอบพลังงาน เพื่อการนำเสนอโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องประหยัดพลังงาน

2564

ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015
(Quality management systems – Requirements)

2565

มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด 

About Us

Vision & Mission

“เอลโม เทค ในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นการลดใช้พลังงาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบพลังงาน มีประสบการณ์ในการทำงานพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้ผลลัพธ์แม่นยำในการตรวจสอบและรายงานผลเพื่อลดการใช้พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การประหยัดต้นทุน มุ่งยกระดับขีดความสามารถพร้อมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปด้วยกัน”

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทวิศวกรรมที่บูรณาการนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมในระดับมาตรฐานสากล ขยายฐานสู่ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

พันธกิจ

 1. สรรหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
 2. สร้างสรรค์ ด้วยความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 3. รักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับผิดชอบต่อสังคม
 5. ศึกษาช่องทางการลงทุนใหม่เพื่อกระจายรายได้และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ